Het opstellen van MJOP’s; meerjaren onderhoudsplannen of -begrotingen. Dit kan op basis van de uitgevoerde inspectie, of op basis van een risico-analyse.

Plannen kunnen worden afgestemd op verdiepingsniveau, of juist geclusterd per project.

Ook kan een MUP worden opgesteld op basis van het AHP-model, mocht een complete RVB-BOEI inspectie met advies gewenst zijn.